logo The Bridge to Business
Vítáme Vás CORIN Investment CORIN Programs CORIN Business CORIN Partners CORIN Info

Web Presentations

Careers

Press Room

Site Map

Support

Contact Us


Contact Us
FAQs
CAREERS

  Lidské zdroje
  Volné pozice
  Školení a vzdělávání
  Etický kodex
Etický kodex

Naše společnosti si velmi dobře uvědomují, že způsob poskytování služeb je přinejmenším stejně důležitý jako služby samotné. S nejvyšší vážností podřizujeme vlastní realizaci svých aktivit těm nejnáročnějším etickým normám.

Etický program společností skupiny CR-CORIN je založen na Kodexu etického jednání, který zavazuje zaměstnance jednotlivých společností přísně dodržovat všechny zákony a předpisy, jednat čestně se svými klienty a spolupracujícími partnery, řádně a zodpovědně využívat firemní a externí zdroje a nezneužívat důvěry, kterou do nich jednotlivé společnosti vkládají.

Společnosti velmi důsledně dohlížejí na dodržování etického jednání svých zaměstnanců, kteří se pravidelně zúčastňují povinného školícího programu zaměřeného zejména na podporu a posílení etického vědomí.

Etika se tak stává osobní záležitostí a zodpovědností všech našich zaměstnanců a je nedílnou součástí pravidel, jimiž se řídí naše každodenní činnost. ContactUsFaqsSiteMap

CORIN HomeCORIN InvestmentsCORIN ProgrammesCORIN BusinessesCORIN PartnersCORIN Info