logo The Bridge to Business
Vítáme Vás CORIN Investment CORIN Programs CORIN Business CORIN Partners CORIN Info

Web Presentations

Careers

Press Room

Site Map

Support

Contact Us  
PRESS ROOM

  Executive Site
  Skupina CR-CORIN
  Společnosti skupiny
    CR-CORINExecutive Site


"Představení skupiny CR-CORIN"

Vítáme vás na webových stránkách naší skupiny CR-CORIN zabývající se aktivitami v oblastech firemního poradenství a investování.

U zrodu skupiny CR-CORIN byli a jsou správní lidé na správných místech. V rámci skupiny jsme spojili kvality jednotlivých individualit ve prospěch celku, který je velmi konkurenčně-schopný a plně dokáže využít vytvářených synergických efektů.

Využíváme podnikatelských zkušeností, vědomostí, citu pro změny ve světě podnikání a instinktů našich lidí ve prospěch našich klientů, investorů a obchodních partnerů. Dáváme důraz na osobní kontakty podložené dobrými zkušenostmi, transparentnost, rychlost a spolehlivost.

Konkurenční výhoda skupiny CR-CORIN spočívá především ve schopnosti zajistit externí finanční zdroje přesně podle požadavku klienta a v umění zhodnocení finančních prostředků použitím vhodné investiční strategie v souladu se záměry investora.

Vize a cíle skupiny CR-CORIN jsou rozpracovány ve stále se rozvíjející strategii, která je dále korigována na základě měnících se externích vlivů. Snažíme se o dosažení pevně určených základních cílů doplněných o další příležitosti v závislosti na vývoji tržního prostředí.

Mezi priority našich společností patří konkrétní hodnoty jako jsou čilost, flexibilita a zejména schopnost být dobrým a zajímavým partnerem. Samozřejmostí jsou pak spolehlivost, důslednost a kreativita, které naši klienti a obchodní partneři při poskytování profesionálních služeb očekávají. V rámci konkurenčního prostředí usilujeme o dosažení silné a pevné pozice na příslušných segmentech trhu, abychom se stali jedním z jeho významných hráčů.

V oblastech našich aktivit spolupracujeme především se schopnými společnostmi, které mají jasnou představu svého budoucího rozvoje, jsou řízeny dobrým managementem, mají transparentní vlastnickou strukturu a hlavně vnitřní sílu dosáhnout svých vytčených cílů.

Současné tržní prostředí a především rychlý rozvoj techniky umožňuje stále více schopným společnostem jejich zdravý rozvoj a postupné zaujímání pozic méně schopných, kteří jsou stále více vytěsňováni na samý okraj tržního prostředí.

Naším posláním je být pro vás, naše klienty, obchodní partnery a investory "mostem do podnikání", který vám přináší nové hodnoty, přispívá k vašemu zdravému rozvoji a umožňuje vám zaujmout odpovídající pozici na příslušném segmentu trhu, ve kterém podnikáte.


Vlastnictví společnosti zavazuje


Institut vlastnictví představuje určitý soubor práv a povinností doplněný velkou mírou odpovědnosti, vždyť již staří Římané vycházeli ze skutečnosti, že vlastnictví zavazuje.

Společnosti skupiny CR-CORIN jsou připraveny podpořit schopné a zodpovědné vlastníky, a to zejména rozhodující vlastníky malých a středních společností, kteří jsou mnohdy zároveň v managamentu společnosti a nesou o to větší míru odpovědnosti za společnost.

V rámci firemního poradenství poskytujeme ucelené poradenství a spolupodílíme se tak na zvyšování úrovně vzdělání, rozvoje a informovanosti vlastníků a managementu společností.

Společnosti skupiny CR-CORIN jsou členy vybraných asociací, sdružení, obchodních komor a ostatních institucí, prostřednictvím kterých se snaží o vytváření vhodných podmínek pro vlastníky společností a obhajobu základních práv a zájmů vlastníků společností.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi a se státem podporovanými institucemi a agenturami nám umožňuje zajistit pro naše klienty ekonomicky nejefektivnější produkty, dostupné v oblasti firemního poradenství na našem trhu.

 ContactUsFaqsSiteMap

CORIN HomeCORIN InvestmentsCORIN ProgrammesCORIN BusinessesCORIN PartnersCORIN Info