logo The Bridge to Business
Vítáme Vás CORIN Investment CORIN Programs CORIN Business CORIN Partners CORIN Info

Web Presentations

Careers

Press Room

Site Map

Support

Contact Us  
PRESS ROOM

  Executive Site
  Skupina CR-CORIN
  Společnosti skupiny
    CR-CORINSkupina CR-CORIN


Aktivity společností skupiny CR-CORIN

Skupina CR-CORIN je skupina společností s rozhodujícími aktivitami v oblastech firemního poradenství a investování. Naše síla spočívá především ve společně uznávaných hodnotách a trvale vysokém standardu profesionálních služeb, který je důsledně prosazován manažery jednotlivých společností. Nekompromisní podmínkou pro společnosti skupiny CR-CORIN je schopnost poskytovat prvotřídní služby všem klientům a obchodním partnerům působících v kterékoli zemi.


Historie skupiny CR-CORIN

Skupina CR-CORIN byla ustavena 1. ledna 2001. Od zahájení své činnosti úspěšně spojuje znalosti a zkušenosti svých "služebně starších" pracovníků z působení ve světě obchodu, financí a investic spolu s dravostí a entuziasmem svých "mladých" pracovníků.

V rámci organizačního uspořádání skupiny CR-CORIN jsme zvolili filosofii soustředění jednotlivých společností na úzký segment podnikání, které umožní dosažení vysoké kvality jejich činnosti.

Využíváme synergii vytvářenou v rámci činnosti skupiny CR-CORIN a spolupracujících společností ke zvyšování výnosových efektů našich klientů, obchodních partnerů a investorů. Zároveň umožňujeme dosahování růstu a zvyšování hodnot jejich společností.


Strategie skupiny CR-CORIN

Nosným strategickým cílem skupiny CR-CORIN je s pomocí speciálních znalostí a vědomostí pracovníků našich společností, externích spolupracujících společností a širokého spektra domácích i zahraničních kontaktů, spolupodílet se na zvyšování úrovně činnosti našich klientů a obchodních partnerů, působících v kterékoli zemi a přinášet svým investorům zajímavé zhodnocení vložených prostředků.

Pro jeho dosažení jsme určili konkrétní dílčí cíle pro krátkodobé a střednědobé období a vytyčili základní strategii v dlouhodobém horizontu. Určujícími rozhodnutími v oblasti strategie jsou:

 • Neustále zdokonalovat a zkvalitňovat poskytované služby ve spolupráci s mezinárodními společnostmi založené na dlouhodobých znalostech a zkušenostech
 • Postupně rozšiřovat okruh svých stálých klientů, obchodních partnerů a investorů, kteří požadují kvalitní služby
 • Vytvořit si pověst partnera s maximálně odpovědným přístupem ke svým klientům
 • Poskytovat pro své pracovníky takové podmínky, které jim zajistí jejich osobní rozvoj, důležitý pro další vývoj skupiny CR-CORIN

  Jsme si dobře vědomi, že nezbytnou podmínkou pro dosažení stanovených strategických cílů je důsledné využívání podnikatelských zkušeností, vědomostí, instinktu a "citu" pro změny ve světě podnikání.


  Vize a cíle skupiny CR-CORIN

  Vize a cíle skupiny CR-CORIN jsou určující pro činnost jejich jednotlivých členů. Své úsilí plně soustřeďujeme na dosažení základních cílů mezi které patří:

 • Stát se jedním z klíčových hráčů v oblasti finančního a kapitálového investování a být jedním z vyhledávaných investičních partnerů
 • Stát se zajímavým partnerem v oblasti firemního poradenství a být dobrým partnerem pro začínající společnosti
 • Dosáhnout silné a pevné pozice na příslušných trzích
 • Zůstat skupinou čilých a flexibilních společností se štíhlou strukturou
  CR-CORIN
  MOST DO PONIKÁNÍ


  V případě jakéhokoliv dotazu nás okamžitě kontaktujte na
  faqs@corin.cz •  ContactUsFaqsSiteMap

  CORIN HomeCORIN InvestmentsCORIN ProgrammesCORIN BusinessesCORIN PartnersCORIN Info