logo The Bridge to Business
Vítáme Vás CORIN Investment CORIN Programs CORIN Business CORIN Partners CORIN Info

Web Presentations

Careers

Press Room

Site Map

Support

Contact Us


Contact Us
FAQs
SUPPORT

  Jazyková podpora
  Teritoriální podpora
  Podpora prodeje
  Otázky podle produktůOtázky podle produktů

 • Přímé kapitálové Investice
 • Rozvojový kapitál
 • Rizikový kapitál
 • Asset Management
 • Fondy akciového trhu
 • Fondy smíšené
 • Fondy dluhopisového trhu
 • Fondy peněžního trhu
 • Oceňování společností, nemovitostí a majetku
 • Poradenství při získávání kapitálu
 • Služby v oblasti Corporate Recovery
 • Individuální restrukturalizace společnosti
 • Služby spojené s likvidací společnosti
 • Poradenství pro řízení společnosti - řízení procesů
 • Podniková a obchodní strategie
 • Finanční řízení
 • Zlepšení výkonnosti společnosti
 • Systémy motivace a odměňování
 • Oživení společnosti
 • Vypracování dokumentů pro obchodní činnost
 • Správa společností a vypracování materiálů pro jejich řízení
 • Právní poradenství při restrukturalizaci nebo ukončení činnosti společností
 • Právní pomoc při realizaci pohledávek
 • Rozjíždění nových projektů
 • Podpora "bláznivých" nápadů
 • Poradenství při zakládání společností
 • Poradenství při zakládání společných podniků - Joint Venture
 • Poradenství při fúzích a akvizicích
 • Poradenství při nákupu nebo prodeji společnosti
 • Finanční instituce
 • Finanční investoři
 • Ostatní formy firemního financování
 • Vedení účetnictví
 • Daňové poradenství
 • Audit
 • Outsourcing
 • Specializované ekonomické služby
 • Specializované právní služby •  ContactUsFaqsSiteMap

  CORIN HomeCORIN InvestmentsCORIN ProgrammesCORIN BusinessesCORIN PartnersCORIN Info