logo The Bridge to Business
Vítáme Vás CORIN Investment CORIN Programs CORIN Business CORIN Partners CORIN Info

Web Presentations

Careers

Pres Room

Site Map

Support

Contact UsContact Us
FAQs  
CORIN Info

  Press Room
  Společenství CR-CORIN
  CORIN kviz
  FAQs
  Support
  Careers
  Contact Us
  Právní informace

Právní informace


Tyto webové stránky jsou připravovány výhradně za účelem poskytnutí informací o společnostech skupiny CR-CORIN, jimi nabízených produktech a poskytovaných službách. Tyto stránky jsou sestaveny společností CORIN INTERNATIONAL, s.r.o. v dobré víře. Prosíme, abyste však vzali na vědomí, že tyto zprávy a informace mohou být nekompletní, mohou obsahovat nepřesnosti nebo mohou být zastaralé. Údaje a informace zde obsažené hovoří pouze o skutečnostech, které jsou uváděny a používány skupinou CR-CORIN. Obsahy těchto zpráv a informací mohou být zastaralé. Společnost CORIN INTERNATIONAL neodpovídá za úplnost a přesnost zde obsažených informací. Společnost CORIN INTERNATIONAL není povinna a ani se nezavazuje aktualizovat tyto zprávy a informace. Společnost CORIN INTERNATIONAL si vyhrazuje právo kdykoli přidat, změnit nebo vypustit jakoukoli informaci na těchto webových stránkách. Takto zveřejněné údaje a informace a jakékoli další reference o produktech a službách jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk nebo podmínek.


Copyright © 1998-2007, CORIN INTERNATIONAL, s.r.o.
Rozmnožování a distribuce bez písemného souhlasu je zakázána.
Všechna práva vyhrazena.

V případě jakéhokoliv dotazu nás okamžitě kontaktujte na
faqs@corin.cz

 
 ContactUsFaqsSiteMap

CORIN HomeCORIN InvestmentsCORIN ProgrammesCORIN BusinessesCORIN PartnersCORIN Info