logo The Bridge to Business
Vítáme Vás CORIN Investment CORIN Programs Business CORIN Partners CORIN Info

Web Presentations

Careers

Pres Room

Site Map

Support

Contact UsContact Us
Faqs
CORIN Investments

  Kapitálové investice
  Investiční fondy
  Asset Management
  Investiční poradenství


Asset Management

Ve spolupráci s našimi renomovanými obchodními partnery vám nabízíme správu vašich finančních aktiv. Zhodnocování finančních aktiv představuje velmi odpovědnou činnost, kterou lze provádět pouze s vysoce profesionálním přístupem.

Zhodnocování finančních aktiv provádíme prostřednictvím investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů.

Nezbytným předpokladem úspěchu při zhodnocování vašich finančních aktiv je nepřetržité sledování vývoje na všech významných finančních trzích, včetně přístupu na tyto trhy a využívání veškerých dostupných informací, včetně makroekonomických a podnikových analýz.
CR-CORIN
ZVYŠOVÁNÍ HODNOTYV případě jakéhokoliv dotazu nás okamžitě kontaktujte na
faqs@corin.cz

 ContactUsFaqsSiteMap

CORIN HomeCORIN InvestmentsCORIN ProgrammesCORIN BusinessesCORIN PartnersCORIN Info