logo The Bridge to Business
Vítáme Vás CORIN Investment CORIN Programs CORIN Business CORIN Partners CORIN Info

Web Presentations

Careers

Pres Room

Site Map

Support

Contact Us


Contact Us
FAQs
CORIN Investments

  Kapitálové investice
  Investiční fondy
  Asset Management
  
Investiční poradenství
Investiční fondy

Ve své nabídce máme několik velmi zajímavých fondů, které jsme pro vás vybrali u našich partnerských investičních společností. Tyto investiční fondy jsou ideální investiční nástroj pro drobnou a střední klientelu. Skupina CR-CORIN přímo nespravuje žádný investiční fond.

Zaměření jednotlivých segmentů fondů v sobě odráží riziko daného trhu. Výše výnosu je pak prémií za podstoupené kolísání hodnoty investice. Ve světě je zaměření jednotlivých segmentů fondů již velmi stabilní (Evropa se blíží rozložením USA), zatímco u nás je stále ještě dosti odlišné.

Celosvětově zaznamenaly fondy obrovský boom v 90. letech, kdy se hodnota jimi spravovaného majetku více než zečtyřnásobila. Např. hodnota majetku (NAV - Net Asset Value) za II.Q/2001 představovala v USA přibližně 6,9 bilionů USD, v Evropě slabě přes 3,6 bilionů EUR a v České republice 62 mld. Kč.

 • Fondy akciového trhu
 • Fondy smíšené
 • Fondy dluhopisového trhu
 • Fondy peněžního trhu
 • CR-CORIN
  ZVYŠOVÁNÍ HODNOTY  V případě jakéhokoliv dotazu nás okamžitě kontaktujte na
  faqs@corin.cz
   ContactUsFaqsSiteMap

  CORIN HomeCORIN InvestmentsCORIN ProgrammesCORIN BusinessesCORIN PartnersCORIN Info