logo The Bridge to Business
Vítáme Vás CORIN Investment CORIN Programs Business CORIN Partners CORIN Info

Web Presentations

Careers

Pres Room

Site Map

Support

Contact UsContact Us
Faqs
CORIN Investments

  Kapitálové investice
  Investiční fondy
  Asset Management
  
Investiční poradenstvíPřímé kapitálové investice

V rámci kapitálových investic mají společnosti skupiny CR-CORIN své přímé kapitálové účasti ve společnostech zapojených v různých obchodních aktivitách.

Ze strategického hlediska jsou pro nás velmi významné investiční aktivity v rámci zakládání společných podniků, a to především s dobře zavedenými společnostmi.

Investiční rozhodnutí o přímých kapitálových investicích, stejně jako rozhodnutí o umístění ostatního kapitálu, jsou v rámci skupiny CR-CORIN činěna společností CORIN CAPITAL INVEST.

 ContactUsFaqsSiteMap

CORIN HomeCORIN InvestmentsCORIN ProgrammesCORIN BusinessesCORIN PartnersCORIN Info